• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Informácie pre voliča


Választási tájékoztató

Obecný úrad » Zverejňovanie

Zverejňovanie


14.09.2022

Zámer predať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľaKontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička