• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Informácie pre voliča


Választási tájékoztató

Obecný úrad » Zverejňovanie

Zverejňovanie


09.03.2023

Pozvánka na 6. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva


03.03.2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce


03.03.2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Sikenička za rok 2022


03.03.2023

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby


03.03.2023

Príkazná zmluva obec Sikenička - Beata Horesnyikóvá


03.03.2023

Príkazná zmluva obec Sikenička - Peter Berecz


03.03.2023

Príkazná zmluva obec Sikenička - Roland Bircsák


03.03.2023

Zmluva o poskytnutí energetického manažmentu


15.02.2023

Zápisnica 14.02.2023


15.02.2023

Zápisnica 14.02.2023 druhá časť


05.02.2023

Uznesenie zo dňa 27.01.2023


31.01.2023

Pozvánka na riadne Zhromaždenie pozemkového spoločenstva


31.01.2023

Dodatok č. 11 k zmluve č. 8/SiP2008


26.01.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre zraniteľného odberateľa mimo domácnosti


25.01.2023

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva


18.01.2023

Referendum: Informácie pre voliča


04.01.2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 4/1


04.01.2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 4/2


04.01.2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 4/3


04.01.2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 4/4


04.01.2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb


15.12.2022

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Sikenička


15.12.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konanej dňa 15.12.2022


15.12.2022

Zbierka uznesení z Obecného zastupiteľstva konanej dňa 15.12.2022


13.12.2022

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva


06.12.2022

Zápisnica z uznesenia č. 3/06122022 z 2. neplánovaného OZ konanej dňa 6.12.2022


06.12.2022

Zápisnica z uznesenia č. 3/06122022 z 2. neplánovaného OZ konanej dňa 6.12.2022


06.12.2022

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č1/06122022 zo dňa 6.12.2022


06.12.2022

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č3/06122022 zo dňa 6.12.2022


01.12.2022

Rozpočet príjmov za vybrané roky


14.09.2022

Zámer predať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľaKontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička