• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Obec/mesto SIKENIČKA


Dotazníkový prieskum k PHRSR obce Sikenička na roky 2024 - 2028


Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenej volebnej miestnosti pre VOĽBY DO NR SR /30.09.2023


Počet volebných okrskov: 1


Adresa volebného okrsku a volebnej miestnosti č. 1 je v sobášnej miestnosti Obecného úradu, Sikenička č. 210


Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@sikenicka.sk


Emailová adresa na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@sikenicka.sk


Informácie pre voliča


Választási tájékoztató

Obec » Predstavenie

Predstavenie

Obec s 450 obyvateľmi leží 20 km severne od Štúrova vo východnej časti Podunajskej nížiny. Typicky roľnícka usadlosť sa nachádza v peknej prírode. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1248 ako Yarmat a bola majetkom rodu Hontpázmányovcov.

Obec zdobí viacero malých sakrálnych pamiatok a ich dobrý stav svedčí o úprimnom vzťahu tunajších obyvateľov k rímskokatolíckej náboženskej viere. Na potoku Sikenica postavili aj menší vodný mlyn na začiatku 20. storočia.

Obec má materskú školu, kultúrny dom, športové ihrisko a anfiteáter. Treba ešte spomenúť miestny folklór a vinohradníctvo.

Okolité lesy a kopce ponúkajú dobrodružné výlety pre miľovníkov prírody.

Zavítajte do našej obce, obyvatelia Vás srdečne privítajú.


Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička