• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
Samospráva » Obecná Samospráva

Obecná samospráva

Starosta obce:

Mgr. Katarína Grófová


Zástupca starostu:

Tamás Szelecky


Poslanci obecnej samosprávy 2018 - 2022:

  • Melinda Czibulková
  • Tímea Kálaziová
  • Ildikó Nagyová
  • Viktor Pathó
  • Tamás Szelecky

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu.


Hlavný kontrolór:

Erika Klacsánová


Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Fax: +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička