• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Oznamy

26.05.2020

Rozpočtové hospodárenie obce Sikenička za rok 201913.11.2019

Návrh rozpočtu na rok 202001.05.2019

Výstavba výhliadkovej veže

Názov projektu:

Zvyšovanie atraktivity našich družobných obcí


Názov hlavného partnera:

Szob Város Önkormányzata


Názov partnera:

Obec Sikenička


Hlavný cieľ projektu:

Cieľom nášho projektu je prehĺbiť prepojenie medzi dvoma pohraničnými miestami - mestom Szob a obcou Sikenička a zvyšovanie atraktivity týchto miest - vytvoriť nové atrakcie v oboch osadách. V meste Szob sa uskutoční rozšírenie rekreačného parku umiestnením prvkov multifunkčného ihriska, a obec Sikenička získa impozantnú vyhliadkovú vežu.


Začiatok realizácie:

01/05/2019


Ukončenie realizácie:

30/09/2019


Rozpočet:

35 955 €logo logo

10.04.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky
logo logo

11.12.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019
Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Fax: +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička