• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Aktualitások

08.02.2021

Költségvetés tervezet a 2021-es évre05.02.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov26.05.2020

Rozpočtové hospodárenie obce Sikenička za rok 201913.11.2019

Költségvetés tervezet a 2020-as évre04.11.2019

Az új általános érvényű rendeletek tervezetei III.25.07.2019

Az új általános érvényű rendeletek tervezetei II.13.06.2019

Az új általános érvényű rendeletek tervezetei01.05.2019

Kilátó építés

Názov projektu:

Zvyšovanie atraktivity našich družobných obcí


Názov hlavného partnera:

Szob Város Önkormányzata


Názov partnera:

Obec Sikenička


Hlavný cieľ projektu:

Cieľom nášho projektu je prehĺbiť prepojenie medzi dvoma pohraničnými miestami - mestom Szob a obcou Sikenička a zvyšovanie atraktivity týchto miest - vytvoriť nové atrakcie v oboch osadách. V meste Szob sa uskutoční rozšírenie rekreačného parku umiestnením prvkov multifunkčného ihriska, a obec Sikenička získa impozantnú vyhliadkovú vežu.


Začiatok realizácie:

01/05/2019


Ukončenie realizácie:

30/09/2019


Rozpočet:

35 955 €logo logo

Elérhetőség

Obecný úrad Sikenička

Cím: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Telefon: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Fax: +421 36 758 9102

Térkép: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička