• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Obec/mesto SIKENIČKA


Dotazníkový prieskum k PHRSR obce Sikenička na roky 2024 - 2028


Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenej volebnej miestnosti pre VOĽBY DO NR SR /30.09.2023


Počet volebných okrskov: 1


Adresa volebného okrsku a volebnej miestnosti č. 1 je v sobášnej miestnosti Obecného úradu, Sikenička č. 210


Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@sikenicka.sk


Emailová adresa na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@sikenicka.sk


Informácie pre voliča


Választási tájékoztató


Oznamy

13.11.2019

Návrh rozpočtu na rok 202001.05.2019

Výstavba výhliadkovej veže

Názov projektu:

Zvyšovanie atraktivity našich družobných obcí


Názov hlavného partnera:

Szob Város Önkormányzata


Názov partnera:

Obec Sikenička


Hlavný cieľ projektu:

Cieľom nášho projektu je prehĺbiť prepojenie medzi dvoma pohraničnými miestami - mestom Szob a obcou Sikenička a zvyšovanie atraktivity týchto miest - vytvoriť nové atrakcie v oboch osadách. V meste Szob sa uskutoční rozšírenie rekreačného parku umiestnením prvkov multifunkčného ihriska, a obec Sikenička získa impozantnú vyhliadkovú vežu.


Začiatok realizácie:

01/05/2019


Ukončenie realizácie:

30/09/2019


Rozpočet:

35 955 €logo logo

10.04.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky
logo logo

11.12.2018

Návrh rozpočtu na rok 201914.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy 2018Oznámenie


Oznamujeme občanov, že kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obci môžu kandidáti odovzdať do 11. septembra 2018.

Na obecnom úrade v pracovných dňoch od 8.00- 16.00 hod. po 16.00 hod. u pani Rozálii Krajniakovej pod č.d 167 / tel.: 0907 716 131.Tájékoztató


Tudatjuk polgárainkkal, hogy a helyhatósági választásokra a jelölőlistákat az induló polgármester és képviselő jelöltek 2018 szeptember 11-ig adhatják le.

Munkanapokon 8.00- 16.00-ig a községi hivatalban, 16.00 óra után pedig Krajniak Rozáliánál a 167-es házszám alatt / tel.: 0907 716 131.

30.06.2018

Zverejnenie zámeru
Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička