• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Obec/mesto SIKENIČKA


Dotazníkový prieskum k PHRSR obce Sikenička na roky 2024 - 2028


Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenej volebnej miestnosti pre VOĽBY DO NR SR /30.09.2023


Počet volebných okrskov: 1


Adresa volebného okrsku a volebnej miestnosti č. 1 je v sobášnej miestnosti Obecného úradu, Sikenička č. 210


Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@sikenicka.sk


Emailová adresa na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@sikenicka.sk


Informácie pre voliča


Választási tájékoztató


Aktualitások

01.06.2021

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Sikeničke12.05.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ11.05.2021

Výročná správa 202010.05.2021

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou23.04.2021

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Sikeničke08.02.2021

Költségvetés tervezet a 2021-es évre05.02.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov26.05.2020

Rozpočtové hospodárenie obce Sikenička za rok 2019
Elérhetőség

Obecný úrad Sikenička

Cím: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Telefon: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Térkép: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička